Bizi Takip Edin:

TARİHÇEMİZ

Home Tarihçemiz

DERNEK TARİHÇE

Blue-Separator-Line-Image
blank image
Company

2010 Derneğimiz Kuruldu

Derneğimiz Ülkemizde bu alanda kurulan ilk Sivil Toplum Kuruluşu olarak, onurlu çalışma hakkının korunması, çalışma barışının geliştirilmesi, deneyimli, birikimli insan kaynağımızın doğru kullanılması, ayrımcılığın önlenmesi, işyerlerinde etik değerlerin benimsenmesi, Mobbing farkındalığının artırılması ve Toplumda Mobbing ile Mücadele bilincinin geliştirilmesi amacıyla, duyarlı, merhametli, tarafsız, insani ve toplumsal değerleri yüksek olan insanlar tarafından 15 Şubat 2010 tarihinde kuruldu.

blank image
2002 - We Improved Ourselves

2010 - TBMM Çatısı Altında Mobbing Çözüm Önerilerimizi Paylaştık

Mobbing ile mücadele derneği tüm dünyada yer alan birkaç dernekten biridir. Ülkemizin bu alanda kurulan ilk derneğidir. TBMM Çatısı altında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonunda sunum yaptık, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Başbakanlık Genelgesinin çıkarılmasını önerdik, ALO 170’in şikayetleri alması ve psikolojik destek sağlamasını önerdik. Farkındalık eğitimleri önerdik. Tüm bu önerilerimiz kabul gördü.

blank image
2007 - Approaching to Global Revenue

2013 - Kurum ve Kuruluşlarda Mobbing Farkındalık Eğitimleri Verdik

Mobbing Farkındalığını geliştirmek, toplumda mobbing ile mücadele bilincini geliştirmek için Mobbing Farkındalık Seminerleri ve Mobbing Uzmanı yetiştirmek için Mobbing Temel Analiz Uzmanlık Eğitimleri vermeye başladık.

blank image
2013 - Opening Our Branches to Worldwide

2014 - Ülkemizin Dört bir yanında Temsilcilikler Açtık

Mobbing ile Mücadeleyi tüm yurt sathına yaymak için Temsilciler açmaya başladık. Halen 14 ilde Temsilciliğimiz bulunmaktadır.

blank image
What You Should Know About Us Image

2015 - Araştırmalar yaptık, Anketler Hazırladık

Başta Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak üzere, üniversiteler, sendikalar, vakıf ve derneklerde eğitimler verdik panel, konferans ve seminerlere katıldık. Araştırmalar yaptık, anketler düzenledik.

blank image
We Do Things Differently Image

2016 Yılında Mobbingin Üniversitelerde Seçmeli Ders Olarak okutulmasına Destek Sağladık

YÖK ile görüşmelerde bulunarak Üniversitelerde Mobbingin seçmeli ders olarak yer alması için tavsiye kararı çıkarılmasına destek sağladık.