Bizi Takip Edin:

Türkiye Mobbing ile Mücadele Platformu

Mobbing ile Mücadele Derneği, Platforda yer almayı kabul eden Kurum ve Kuruluşlarla Mobbing ile
Mücadele konusunda faaliyet göstermek amacıyla Mobbing ile Mücadele Platformu adı altında bir
araya gelmişlerdir.

 

 • Platform kuruluşların belirleyeceği Temsilciler tarafından yürütülür

 

 • Platformun Sekretaryası üç kuruluşun belirleyeceği kişiler tarafından yürütülür.

 

 • Platformun amacı Çalışma alanında Ülkemizin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin
  yerine getirilmesinin izlenmesi

 

 • AB Sosyal şartı Onurlu çalışma hakkı, İLO Sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

 • Platform sosyal diyaloğun sağlanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar

 

 • Toplu Sözleşmelerde Mobbingi önleyici, Mobbing ile Mücadeleyi içeren hükümlerin yer almasını
  sağlamak için çalışır

 

 • Mobbingin önlenmesi amacıyla yapılması gerekenler konusunda çözüm önerileri sunmak için çalışır

 

 • Başta Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarında Mobbing ile mücadele
  konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla faaliyetler yapar, öneriler
  sunar, görüşmeler yapar, kamuoyu oluşmasına katkı sağlar

 

 • Mecliste Grubu bulunan siyasi partilerle görüşerek Müstakil
  bir Mobbing ile Mücadele Kanunu çıkarılması için lobicilik faaliyetleri yürütür.

 

 • Basın yayın organları aracılığıyla toplumda Mobbing ile Mücadele bilincinin geliştirilmesi amacıyla
  Basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapar

 

 • Bir araya gelen kuruluşlar ülke çıkarları açısından zorunlu gördükleri Mobbing ile Mücadele
  konusunda birlikte davranma sürecine, onurlu çalışma hakkı ve çalışma barışının geliştirilmesinden
  yana olan tüm kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak için ortak çaba harcamayı ve ortak çağrı
  çıkarmayı karara bağlarlar.

 

 • Platforma katılmak isteyen Kurum ve Kuruluşlardan hangilerinin Platformda yer alıp almayacağı

 

 • Platformda yer alan kuruluşların oy çokluğu ile ortak kararıyla belirlenir

 

 • Platformda yer alan Kuruluşlar Mobbing ile Mücadele Kararlılık Beyanını imzalar, beyanda yer alan
  kararları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

MOBBİNG İLE MÜCADELE KARARLILIK BEYANI

Tüm çalışanlarımız; görev, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde, çalışma ilişkilerinin kurulması ve
yürütülmesinde birbirlerinin onur ve saygınlıklarına karşı en yüksek özeni göstererektir.
Bu değerlere zarar verecek yıldırıcı, düşmanca, aşağılayıcı ve rencide edici davranışlardan
kaçınmak; psikolojik taciz olarak kabul edilecek davranışları ve bunların süreklilik kazanmasını
engellemek için her türlü özeni göstereceklerdir.

Psikolojik tacize maruz kaldıklarında veya tanık olduklarında silsile yolu ile üst yönetimini derhal
bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Kurum/Şirket olarak her kademedeki çalışanlarımızın onur ve saygınlıklarının korunmasını
sorumluluklarımız arasında kabul ettiğimizi ve bu davranışlara müsamaha göstermeyeceğimizi
kararlılıkla beyan taahhüt ederiz.

 

 • Temsilciler her 2 ayda bir önceden belirlenen gündem ile toplanır,

 

 • Toplantıda alınan kararlar Raporlanır ve kuruluş üst yönetimi ile paylaşılır.

 

 • Platform Temsilcileri ortak karar ile bir Platform Sözcüsü seçer.

 

 • Platformda alınan kararlar Platform Sözcüsü aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır

 

 • Platform Faaliyetleri kuruluşların katkıları ile oluşturulacak ortak Bütçeden karşılanır.